A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) InfoRe - Công ty Cổ phần công nghệ Chọn lọc thông tin

Công ty cổ phần Công nghệ Chọn lọc Thông tin (INFORE) được thành lập vào tháng 4/2012 bởi các thành viên trẻ cùng có đam mê và kiến thức trong ngành Công nghệ thông tin (ICT). Đa phần các thành viên sáng lập INFORE từng du học tại các trường đại học tốt trên thế giới; có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ về Quản trị kinh doanh hoặc Khoa học máy tính; có kinh nghiệm làm việc ở một số công ty hàng đầu trong lĩnh vực ICT như Google, Yahoo, France Telecom - Orange, HPC...

INFORE được thành lập với mục tiêu tiến tới việc thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa học thuật và thực tiễn trong một số ngành của Công nghệ thông tin mà các thành viên sáng lập INFORE có kiến thức chuyên sâu, như Học máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Khai phá dữ liệu, Xử lý dữ liệu khối lượng lớn, Máy tìm kiếm, Phát triển phần mềm trên thiết bị di động...